Category: MỤC ĐÍCH

View:

MỤC ĐÍCH

25 Views0 Comments

GIỚI THIỆU CÔNG TY ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ONELIFEVN ONELIFEVN là một công ty tài chính đầu tư vào thị trường chứng khoán Quốc tế ( Mỹ, Đức, Pháp ) Đầu tư ngắn hạn : đầu tư vào các chỉ số ( indice ) quốc tế và thu lời m...