KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀNG 19.09.2016

Công Ty Đầu Tư Tài Chính Quốc Tế ONELIFE VIETNAM

Công bố kết quả đầu tư vàng của công ty vào ngày 19.09.2016
Sáng nay 19.09.2016 vàng đã tăng tốc đến 1317 USD, biến động trên 8 giá. Đây là một biên động đáng kể trước phiên giao dịch US vào lúc 19h. Công ty đã chốt lời ở 1316 , lời 722 USD . Chờ vàng về vùng 1300-1302 để tái đầu tư.

FXPRO Financial Services Ltd
Account: 6984236 Name: ONELIFEVN Currency: USD Leverage: 1:100 2016 September 19, 10:03
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
173968928 2016.08.17 04:40:45 balance Deposit 100 000.00
173996876 2016.08.17 10:46:11 sell 5.00 #germany30 10630.41 0.00 10501.00 2016.08.19 16:39:20 10500.49 0.00 0.00 -23.74 735.25
174226520 2016.08.19 17:28:18 sell 5.00 #germany30 10530.36 0.00 0.00 2016.09.12 11:14:14 10370.42 0.00 0.00 -134.03 900.17
175022323 2016.08.30 10:40:15 sell 5.00 #germany30 10637.72 0.00 0.00 2016.09.12 11:14:18 10370.49 0.00 0.00 -96.80 1 503.98
176045523 2016.09.13 09:36:50 sell 5.00 #germany30 10491.50 0.00 0.00 2016.09.15 13:43:56 10402.85 0.00 0.00 -30.29 498.16
176308502 2016.09.16 10:17:05 sell 5.00 #germany30 10409.32 0.00 0.00 2016.09.16 17:33:23 10269.91 0.00 0.00 0.00 778.43
176342997 2016.09.16 17:33:43 buy 1.00 gold 1308.84 0.00 0.00 2016.09.19 05:45:57 1316.06 0.00 0.00 -4.88 722.00
0.00 0.00 -289.74 5 137.99
Closed P/L: 4 848.25
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 4 848.25 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 104 848.25 Equity: 104 848.25 Free Margin: 104 848.25
Details:
Gross Profit: 4 848.25 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 4 848.25
Profit Factor: Expected Payoff: 808.04
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
Total Trades: 6.00 Short Positions (won %): 5 (100.00%) Long Positions (won %): 1 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 6 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 1 407.18 loss trade: 0.00
Average profit trade: 808.04 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 6 (4 848.25) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 4 848.25 (6) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 6.00 consecutive losses: 0.00