Tag: giới thiệu về Onecoin

View:

Tham gia Onecoin TC 180tr, rút về 700tr, còn 23.000 Coin trị giá 3 tỷ VNĐ

32 Views0 Comments

Tham gia Onecoin TC 180tr, rút về 700tr, còn 23.000 Coin trị giá 3 tỷ VNĐ Chị Xuân chia sẻ trong Toạ Đàm Onecoin sáng thứ 7 ngày 5/3/2016. Chị là Chuyên gia Bất Động Sản, khi giá đồng Onecoin là 0,5€, được giới thiệu...